naše služby

STAVEBNÉ ROZPOČTY A KALKULÁCIE PRE :

1. FYZICKÉ OSOBY

Ponúkame spracovanie stavebného rozpočtu spoločne s výkazom výmer, resp. na základe výkazu výmer po jeho detailnej kontrole.

Tieto dokumenty môžete použiť pre výber stavebnej firmy pre realizáciu Vášho stavebného diela – zistíte, ktorá firma pre vás bude výhodnejšia. Samozrejme k Vášmu rozpočtu Vám priložíme aj cenové ponuky od firiem špecializovaných na jednotlivé stavebné materiály, resp. stavebné činnosti (výplne stavebných otvorov, murovací materiál…)

Chcete vedieť skutočné náklady pre Váš budúci sen ? Obráťte sa na nás. My Vám spracujeme kvalitný rozpočet pre Vašu výstavbu, budete si vedieť ustrážiť Vaše náklady k Vašej maximálnej spokojnosti.

2. STAVEBNÉ FIRMY A SPOLOČNOSTI

Pre Vašu spoločnosť spracujeme stavebné rozpočty do výberových konaní, tiež Vám vieme vypracovať kalkuláciu Vašich nákladov pre vami realizované stavby.

Pomôžeme Vám s kalkuláciou výrobných nákladov a tiež s výberom potencionálnych dodávateľov.

3. INVESTOROV

Pre Vás spracujeme čo najpresnejší prepočet finančných nákladov, vďaka ktorému budete mať jasnú predstavu o cene projektu ešte pred zhotovením stavebného diela.

4. PROJEKTANTOV

Po dodaní projektovej dokumentácie pre Vás vypracujeme výkaz výmer spoločne s položkovým rozpočtom.