cenník

Cenu za vypracovanie každého rozpočtu stanovujeme – individuálne, na základe rozsahu diela a poskytnutých podkladov. Pri rekonštrukcii je potrebná osobná obhliadka stavby.

Cena za odborné konzultácie 20,00 Eur/hod (bez DPH).

Čo potrebujeme od Vás ku kvalitnému oceneniu?

1. výkaz výmer – ktorý skontrolujeme, doplníme a prepracujeme. Ak nie je k dispozícii výkaz výmer, tak Vám ho vypracujeme

2. projektovú dokumentáciu

3. obhliadku stavby – najmä pri rekonštrukcii

  • pre tvorbu rozpočtov používame rozpočtársky program Cenkros plus s možnosťou individuálnych cien a zapracovaním nákladov Vašej spoločnosti
  • ponúkame rýchle a precízne ocenenie stavebných prác

Orientačný cenník pre vytvorenie stavebného rozpočtu – Novostavby

Cena za položkový stavebný rozpočet sa určuje z ceny stavebného diela a to podielom z celkových nákladov stavby bez DPH.

*Všetky uvedené ceny sú bez DPH

Súčasťou orientačného cenníka nie je ocenenie profesií: ZTI, UK,Elektroinštalácia a VZT.